JORNADES I CONGRESSOS

Jornada: Espai públic, cultura política i habitatge.

Dimecres, 3 de maig de 2023. Departament de Dret constitucional i Ciències polítiques i de l’Administració.

– 10.30-12.30 h. Taula rodona: la presència de l’extrema dreta en els carrers. Límits des de la teoria dels drets fonamentals.

– 15.30-17.15 h. Presentació de l’estudi: El dret de tanteig i retracte en el context valencià.

– 17.30-18.30 h. Presentació de l’estudi: mobilitat quotidiana en perspectiva feminista a València ciutat.

– 18.30-19.30 h. Presentació d’Ara Benimaclet. Una proposta comunitària per als terrenys del PAI de Benimaclet.

Seminari presencial: L’habitatge de lloguer ¿propietat o dret? Un anàlisis interdisciplinar des del Dret, les polítiques públiques i l’economia.

Dijous, 27 d’abril de 2023. 11.30 h. Aulari Nord, Aula N518, Campus de Tarongers.

Intervindrà:

– Jacobo Abellán Bordallo (Doctor en Ciències Polítiques per la Universidad Autónoma de Madrid i especialista en temes d’habitatge).

Seminari presencial: Universitat i dret a la ciutat: els barris de Bogotá.

Divendres, 11 de novembre de 2022. 17 h. Sala de professors del Departament de Dret Constitucional, Ciències polítiques i de l’Administració. Facultat de Dret.

Intervenen:

– Hernando Parra (Rector de la Universidad Externado de Colombia.

– Bernardo Vela i Eric Tremolada (Professors facultat de Dret de la Universidad Externado de Colombia).

Jornada: Possibilitats i límits de les competències autonòmiques en matèria d’habitatge.

Divendres, 1 de juliol. Auditori de la Generalitat de Catalunya.

La crisi hipotecària de 2008-2014 i la subsegüent emergència habitacional van posar novament sobre la taula el problema social de l’accés a l’habitatge, el qual ha iniciat, amb els anys, un procés de translació a l’àmbit del lloguer d’immobles privats. Davant d’aquesta situació, algunes comunitats autònomes van adoptar mesures protectores del dret a l’habitatge. Entre elles, a Catalunya, la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, així com el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge i el Decret llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual és modifica l’anterior, i la Llei catalana 11/2020 en matèria de contenció de rentes en los contractes de lloguer; la Llei 3/2015, d’habitatge del País Basc; la llei 2/2017, per la funció social de l’habitatge de la comunitat valenciana; etc.

Tanmateix, totes aquestes normes han estat impugnades i anul·lades, total o parcialment, pel Tribunal Constitucional sota l’argument que vulneraven la redistribució competencial entre l’Estat i les comunitats autònomes. Aquesta reacció davant el desenvolupament normatiu autonòmic en la matèria obliga a afrontar el debat sobre quines son les possibilitats i limitacions de les competències autonòmiques en habitatge i de quina manera cal afrontar aquesta situació per tal de poder garantir l’accés de totes les persones a un habitatge digne.

Presentació de l’estudi i taula rodona “Habitatge públic i mescla social. Anàlisi i proposta per uns entorns de vivenda pública més justos”.

Dimecres, 15 de juny de 2022, 18.30 h. Ca Revolta (c/ Santa Teresa, 10).

Intervenen:
– Hernán Fioravanti i Lluís Benlloch. Cooperativa La Dula i coautors de l’estudi.
– Eva Mompó. Càtedra d’habitatge i dret a la ciutat.
– Marc Aparisi Martí. Conselleria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica.
– Amics del Carme. Associació de veïns i comerciants.
– Veïnat en Perill d’Extinció. Assemblea veïnal de Ciutat Vella.

 Presentació de l’estudi “Habitatge públic i mescla social. Anàlisi i proposta per uns entorns de vivenda pública més justos”.

Dimecres, 18 de maig de 2022, 10.30 h.

Hemicicle del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política i de l’Administració. Facultat de Dret. Universitat de València.

Intervenen:
– Eva Mompó. Antropòloga i educadora social, professora de la UV i membre de la Càtedra d’habitatge i dret a la ciutat.
– Marc Aparisi Martí. Director General de coordinación institucional de la Vicepresidència segona i Conselleria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica.
– Hernán Fioravanti i Lluís Benlloch. Sociòlegs, membres de la cooperativa La Dula i coautors de l’estudi.

X Congrés Internacional sobre Teoria i Pràctica del Poder Constituent

 

NOUS REPTES CONSTITUENTS: ELS DRETS EMERGENTS A LA CIUTAT DEL SEGLE XXI

València, 14 i 15 de novembre de 2022

 

Entenem per ciutadania social aquella condició d’inclusió de les persones en el si d’un Estat de la qual deriva una ampliació de la igualtat social. La ciutadania és una inclusió igualadora. Ara bé, en la mesura en què les formes de desigualtat són diferents en cada època de la història, l’eix i condicions d’igualació i, per tant, de ciutadanització, evolucionen i muten. La ciutadania ha sigut, sempre, un procés històric i canviant d’ampliació de drets.