La mescla social en la pràctica: experiències, relacions i percepcions al voltant de l’habitatge públic

Estudi en procés de realització

En col·laboració amb l’equip de la cooperativa de sociologia La Dula, estem portant a terme un estudi sobre la implementació pràctica de les polítiques de mescla social (social mix) en el parc públic d’habitatge de la Generalitat valenciana amb l’objectiu de poder orientar els criteris d’activació de noves promocions de vivenda protegida i les lògiques d’assignació de l’habitatge públic. L’estudi serà presentat públicament el gener de 2022. La Generalitat Valenciana compta amb un parc d’habitatge públic conformat per vora 14.000 vivendes distribuïdes pel conjunt del territori, amb diferències en termes de localització, tipologia edificatòria, règim de tinença, estat de conservació o perfil socioeconòmic dels seus habitants, de manera que les promocions públiques es relacionen de formes dispars amb els contextos territorials i socials on s’insereixen.

Aquestes relacions entre els habitatges públics i els seus entorns socials han generat un ampli debat en el àmbit acadèmic i de la gestió pública a nivell global. Els efectes segregadors i estigmatitzadors que genera la concentració d’habitatge públic i de poblacions vulnerables en determinats espais va estar en la base del sorgiment i difusió de la idea de la “mescla social” (social mix), sota la qual trobem un ampli ventall d’anàlisis i propostes orientats a promoure la heterogeneïtat social. Tanmateix, la noció de mescla social ha sigut objecte d’un intens debat, amb veus crítiques que assenyalen que aquesta es sosté en una mirada estigmatitzant de les poblacions vulnerables i que serveix, en molts casos, com a legitimació de processos de renovació urbana i substitució poblacional.

En el marc d’aquestos debats, estem realitzant una recerca que té per objectiu comprendre les relacions entre els habitatges públics i els entorns socials on es troben. Una recerca arrelada al context valencià que ens permetrà aprofundir en la comprensió de com es desenvolupa en la pràctica la idea de “mescla social” i contribuir, d’aquesta forma, a orientar els criteris de activació de noves promocions de vivenda protegida i les lògiques d’assignació de l’habitatge públic. En concret, s’està duent a terme un estudi qualitatiu comparatiu de dos entorns urbans diferents seleccionats en base als següents criteris: un barri amb una presència significativa d’habitatge públic de la Generalitat Valenciana i una important concentració de poblacions vulnerables, com podrien ser la zona de La Coma en Paterna o el barri de Baladre en Sagunt. I, un barri amb una presència significativa d’habitatge públic de la Generalitat Valenciana i una major heterogeneïtat social, com podrien ser els barris de El Carme o Velluters en el centre històric de València. L’estudi comparatiu d’aquests dos entorns urbans ens permetrà reflexionar sobre l’impacte que té una major o menor “mescla social” en les formes d’habitar, relacionar-se i concebre els habitatges públics, així com redactar un informe final amb propostes destinades a orientar les polítiques públiques d’habitatge.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *