SOBRE LA CÀTEDRA

Per què una càtedra sobre habitatge i dret a la ciutat?

La Càtedra d’habitatge i dret a la ciutat es constitueix l’any 2021 fruit d’un conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la Generalitat valenciana a través de la vicepresidència segona i conselleria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica. 

L’habitatge digne és un dret humà indissociable de valors com la dignitat, la igualtat, la inclusió, el benestar, la seguretat de la persona i la participació pública, i es defineix en termes amplis com el dret a viure en una llar en pau, amb seguretat i dignitat. A més a més, el desenvolupament del dret a l’habitatge implica necessàriament l’anàlisi de les ciutats i de la vida en aquestes, per la qual cosa és imprescindible avançar en l’estudi del dret a la ciutat i en la construcció d’un nou paradigma d’habitabilitat que vincule l’habitatge amb el barri, la ciutat i l’entorn. Això implica, en particular, l’estudi de vies justes de distribució dels beneficis i responsabilitats resultants del procés d’urbanització, el compliment de la funció social de la ciutat i de la propietat, la democratització de l’accés a l’habitatge i als serveis públics i la distribució de la renda urbana, tenint especialment presents els col·lectius amb menys recursos econòmics i en situació de vulnerabilitat.  

Amb l’objectiu de contribuir a combatre les amenaces que impedeixen l’accés i la garantia del dret a un habitatge, una ciutat i una vida digne, així com a la formulació de propostes en aquest sentit, la Càtedra desenvolupa les següents línies d’actuació: 

?Investigació acadèmica

Desenvolupem diferents projectes i treballs d’investigació (propis i amb socis externs) destinats a produir nous coneixements, debats i pràctiques de garantia del dret a l’habitatge i a la construcció de ciutats més justes i habitables. Entre les nostres línies d’investigació hi ha: accessibilitat i dret a l’habitatge; economia urbana; gènere, habitatge i ciutat feminista; urbanisme, ordenació territorial i justícia social; globalització i transformació de la ciutat; pobresa i desigualtat; mobilitat; transicions ecosocials en l’espai urbà; conflictes urbans i moviments socials a les ciutats del segle XXI; arquitectura i sostenibilitat; etc.

?Publicacions

De manera periòdica, publiquem articles d’actualitat en el nostre blog, així com informes i estudis sobre diferents matèries relacionades amb la Càtedra que puguin contribuir tant a l’adopció de noves polítiques públiques o iniciatives socials innovadores, com a ajustar les vigents a les necessitats existents. També publiquem, en coedició amb editorials de prestigi, llibres que contenen els resultats d’investigació dels membres del nostre equip de treball, així com una selecció de traduccions de llibres en llengua estrangera que serveixen per introduir debats i propostes interessants en la nostra realitat.

?Formació

Dissenyem i impartim cursos d’especialitat i de postgrau sobre habitatge i dret a la ciutat destinats a la formació d’estudiants, investigadors, personal d’administracions públiques i a públic en general. 

?Activitats i creació de xarxes

Organitzem i participem en seminaris, jornades, conferències, congressos, etc. que ens permetin crear espais de debat i discussió sobre aquelles temàtiques i propostes que estem treballant, així com per establir xarxes de col·laboració amb altres centres d’investigació, entitats, institucions públiques i privades i moviments socials en defensa del dret a l’habitatge i a una ciutat digne, amb les quals generar sinergies per al desenvolupament dels objectius de la Càtedra.

L’habitatge digne és un dret humà indissociable de valors com la dignitat, la igualtat, la inclusió, el benestar, la seguretat de la persona i la participació pública