Jornada: Possibilitats i límits de les competències autonòmiques en matèria d’habitatge.

Divendres, 1 de juliol. Auditori de la Generalitat de Catalunya.

9.30-9.45 h. OBERTURA
Hble. Sra. Violant Cervera Gòdia [Consellera de Drets Socials].
Sr. Joan Ridao Martín [Director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern].

9.45-10.45 h. TAULA 1: MARC CONSTITUCIONAL
> Marc constitucional i sistema de distribució competencial en matèria d’habitatge. Juli Ponce Solé [Catedràtic de Dret Administratiu, Universitat de Barcelona].
> Les competències estatals que afecten la matèria d’habitatge. Els plans estatals d’habitatge.
Natalia Caicedo Camacho [Professora de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona].

11.00-12.30 h. TAULA 2: EL DESPLEGAMENT DE LA COMPETÈNCIA EN MATÈRIA D’HABITATGE PER PART DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
> El bastiment normatiu d’un dret a l’habitatge a l’empara del compliment de la seva funció social. Judith Gifreu Font [Professora de Dret Administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona].
> El cas valencià: de la lluita per al reconeixement d’una competència sobre l’habitatge als problemes per dur endavant les polítiques públiques en la matèria. Andrés Boix Palop [Professor de Dret Administratiu, Universitat de València].
> Les polítiques d’habitatge al País Basc. Iñaki Lasagabaster Herrarte [Catedràtic de Dret Administratiu, Universitat del País Basc].

12.30-14.00 h. TAULA 3: CONFLICTES DE COMPETÈNCIA ENTRE L’ESTAT I LES COMUNITATS AUTÒNOMES EN MATÈRIA D’HABITATGE
> Decisions i línia jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecte al desenvolupament normatiu en matèria d’habitatge. Mercè Noguera Corrons [Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya].
> El projecte de llei estatal pel dret a l’habitatge i la seva afectació al corpus legal autonòmic. Ignacio Durbán Martín [Professor de Dret Constitucional, Universitat de València].
> Els reptes de la política d’habitatge a Catalunya en el nou context normatiu. Jaume Fornt Paradell [director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya].

14.00-14.15 h. CLOENDA
Albert Noguera Fernández [Director de la Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, Universitat de València].
Judith Gifreu Font [Codirectora de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge].
Jordi Jaria-Manzano [Cap de l’Àrea de Difusió i Comunicació en relació amb l’Organització Territorial del Poder, Institut d’Estudis de l’Autogovern].
Jaume Fornt Paradell [Director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya].

Organitza: Institut d’Estudis d’Autogovern. Generalitat de Catalunya.
Col·labora: Càtedra d’habitatge i dret a la ciutat de la Universitat de València i Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *